Tylmanowskie gorsety wyszyte

Dodano 28 stycznia 2021 | Wersja PDF |

W ubiegłym roku w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej odbywały się warsztaty z wyszywania i haftowania tylmanowskich gorsetów. Zadanie „Kwiatki igła wyszywane” było finansowane z programu „Kultura ludowa i tradycja 2020”. W szkoleniu brały udział dwie uczennice – mieszkanki Tylmanowej, które pod okiem Mistrza – Małgorzaty Wąchały, poznawały stare tylmanowskie wzory i uczyły się ich wyszywania.

W ramach warsztatów powstały dwa gorsety tylmanowskie, które można obejrzeć w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej. Został także nagrany materiał filmowy prezentujący etapy prac nad gorsetem.
Działania realizowane w ramach projektu ukierunkowane były na pielęgnowanie tradycji ludowej i dziedzictwa kulturowego. Celem projektu było zapewnienie ciągłości tradycji i przekazanie wiedzy kolejnym osobom, aby mogły kontynuować pozostawione przez przodków dziedzictwo. Uczniowie nabyli wiedzę oraz praktyczne umiejętności z wyszywania i haftowania gorsetów góralskich. To przyczyni się do ocalenia ginącego zawodu, a także do kultywowania i promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania poczucia przynależności do regionu.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.