Osoby które posiadają zdjęcia pasujące do tego działu bardzo prosimy o ich przesłanie na nasz adres redakcja@odkrywamygorce.pl
lub jeżeli są w formie papierowej dostarczenia ich do jednego z punktów:

Sklep Marka Jagieły – Ochotnica Dolna, os. Jamne 174
Sklep Centrum – Ochotnica Górna

Gdzie zostaną zeskanowane i zwrócone właścicielowi wraz z ich elektroniczną kopią 🙂

Pomóż nam promować nasz region! Najbardziej aktywne osoby zostaną nagrodzone upominkami „Stowarzyszenia Odkrywamy Gorce”

Ochotnica za dawnych lat

Galeria przedstawia Ochotnicę i jej okolice uwiecznione na starych fotografiach.

Operacja pn. Szlakiem Tożsamości Ochotnicy

×

Operacja pn. Szlakiem Tożsamości Ochotnicy mająca na celu Zachowanie tożsamości Ochotnicy i regionu Gorców oraz wzmocnienie świadomości mieszkańców wsi i turystów poprzez realizację warsztatów oraz identyfikację i opis śladów tożsamości regionalnej w wydanych materiałach do dnia złożenia wniosku o płatność końcową współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji Zachowanie tożsamości Ochotnicy i regionu Gorców oraz wzmocnienie świadomości mieszkańców wsi i turystów .