Tylmanowskie gorsety wyszyte

W ubiegłym roku w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej odbywały się warsztaty z wyszywania i haftowania tylmanowskich gorsetów. Zadanie „Kwiatki igła wyszywane” było finansowane z programu „Kultura ludowa i tradycja 2020”. W szkoleniu brały udział dwie uczennice – mieszkanki Tylmanowej, które pod okiem Mistrza – Małgorzaty Wąchały, poznawały stare tylmanowskie wzory i uczyły się ich wyszywania. (więcej…)

Gorczańskie gorsety wyhaftowane

Z końcem 2020 r. zakończyły się warsztaty z wyszywania i haftowania ochotnickich gorsetów realizowane w ramach zadania „Gorczańskie kwiaty igłą malowane” z programu „Kultura ludowa i tradycja 2020”. Odbywały się one w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej od kwietnia do grudnia. Szkolenie prowadziła Joanna Dłubacz, lokalna artystka ludowa, która od kilku lat zajmuje się wyszywaniem gorsetów regionalnych według tradycyjnego wzoru. Wyszywa koralikami oraz nićmi. (więcej…)

Ochotnicka tradycja rękodzielnicza ocalona

Koło Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej zrealizowało w 2020 r. zadanie „Mała Ojczyzna – Wielki Mistrz” dofinansowane z programu „Kultura ludowa i tradycja 2020”. Od kwietnia obywały się warsztaty z wyszywania i haftowania rękodzieła, podczas których uczennice pod nadzorem Mistrza – Janiny Król – poznawały rodzaje haftów i nabywały umiejętności związane z wyszywaniem.
W trakcie szkolenia zostały wyhaftowane: makatka z wzorem ochotnickim, torebka, papucie, poszewka na jaśka z haftem dziurkowym, trzy serwetki. Wyroby rękodzielnicze można obejrzeć w Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej podziwiając technikę wykonania i dawne wzory. (więcej…)

Operacja pn. Szlakiem Tożsamości Ochotnicy

×

Operacja pn. Szlakiem Tożsamości Ochotnicy mająca na celu Zachowanie tożsamości Ochotnicy i regionu Gorców oraz wzmocnienie świadomości mieszkańców wsi i turystów poprzez realizację warsztatów oraz identyfikację i opis śladów tożsamości regionalnej w wydanych materiałach do dnia złożenia wniosku o płatność końcową współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji Zachowanie tożsamości Ochotnicy i regionu Gorców oraz wzmocnienie świadomości mieszkańców wsi i turystów .