Ochotnicka tradycja rękodzielnicza ocalona

Dodano 28 stycznia 2021 | Wersja PDF |

Koło Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej zrealizowało w 2020 r. zadanie „Mała Ojczyzna – Wielki Mistrz” dofinansowane z programu „Kultura ludowa i tradycja 2020”. Od kwietnia obywały się warsztaty z wyszywania i haftowania rękodzieła, podczas których uczennice pod nadzorem Mistrza – Janiny Król – poznawały rodzaje haftów i nabywały umiejętności związane z wyszywaniem.
W trakcie szkolenia zostały wyhaftowane: makatka z wzorem ochotnickim, torebka, papucie, poszewka na jaśka z haftem dziurkowym, trzy serwetki. Wyroby rękodzielnicze można obejrzeć w Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej podziwiając technikę wykonania i dawne wzory.

Został także nagrany materiał filmowy prezentujący postępy prac.
Działania realizowane w ramach projektu ukierunkowane były na pielęgnowanie tradycji ludowej i dziedzictwa kulturowego. Celem projektu było zapewnienie ciągłości tradycji i przekazanie wiedzy kolejnym osobom, aby mogły kontynuować pozostawione przez przodków dziedzictwo. Uczniowie nabyli wiedzę oraz praktyczne umiejętności z wyszywania i haftowania tradycyjnego ochotnickiego rękodzieła. To przyczyni się do ocalenia ginącego zawodu, a także do kultywowania i promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania poczucia przynależności do regionu.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury