Ocalić od zapomnienia. Groby wojenne w Ochotnicy i Tylmanowej

Dodano 25 grudnia 2020 | Wersja PDF |

Gmina Ochotnica Dolna wydała publikację historyczną zatytułowaną „Ocalić od zapomnienia. Groby wojenne w Ochotnicy i Tylmanowej”. Została ona opracowana przez dr Dawida Golika – pracownika IPN w Krakowie, przy współpracy Krzysztofa Buczka i Wojciecha Muleta. Jak sam tytuł wskazuje nowe wydawnictwo koncentruje się wokół grobów wojennych, które znajdują się nie tylko na terenie cmentarzy parafialnych w Ochotnicy i Tylmanowej, ale także są rozsiane w górach i na polanach.

Publikację wstępem opatrzył Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna, w którym podkreślił jak ważna jest pamięć o tych, którzy zginęli walcząc o wolność Ojczyzny: Wiele jest u nas innych grobów – i na cmentarzach i w lasach, bo Ochotnica i Tylmanowa są niezwykle naznaczone wydarzeniami II wojny światowej, która dosłownie „przeorała się” przez nasze małe ojczyzny niosąc pożogę i śmierć.

Groby wojenne zostały podzielone przez autorów na kilka rodzajów: groby żołnierzy oraz ofiar działań frontowych i innych wypadków wojennych, groby partyzantów i osób związanych z konspiracją niepodległościową, groby ofiar pacyfikacji i akcji represyjnych okupanta niemieckiego i groby osób zlikwidowanych przez podziemie pod zarzutem współpracy z Niemcami, komunistami lub w innych okolicznościach.

Recenzentem publikacji jest dr Piotr Sadowski.

Do publikacji została dołączona, specjalnie opracowana przez Krzysztofa Buczka, mapa Gminy Ochotnica Dolna, z lokalizacją cmentarzy parafialnych oraz umiejscowieniem grobów osób, które zginęły podczas wojny i są pochowane w Ochotnicy lub Tylmanowej.

Na końcu publikacji znajduje się galeria współczesnych zdjęć grobów związanych z wojną i okupacją, zlokalizowanych na terenie Gminy Ochotnica Dolna. Autorkom fotografii jest Lucyna Kozub.

Wydanie publikacji było możliwe dzięki pozyskanemu przez Gminę dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju 2020” na zadanie „Ocalić od zapomnienia”.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.