Inicjatywa lokalna w obszarze ekonomii społecznej pt. „Mobilna Strefa Animacji”.

Dodano 18 marca 2019 | Wersja PDF |

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” realizuje inicjatywę lokalną w obszarze ekonomii społecznej pt. „Mobilna Strefa Animacji”. Projekt polega na zakupie urządzeń rekreacyjnych takich jak dmuchaniec zjeżdżalnia i bramka celnościowa oraz stroje postaci bajkowych, które będą wykorzystywane na potrzeby uatrakcyjnienia każdego rodzaju imprez plenerowych na obszarze działania LGD „Gorce-Pieniny”, a także wypożyczany innym podmiotom, organizacjom, jak też osobom fizycznym. Realizacja inicjatywy stwarza możliwość rozwoju usług oferowanych przez nasze stowarzyszenie.

Cele projektu:
Cel główny – Ekonomizacja działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-
Pieniny” poprzez wprowadzenie do oferty nowych usług o charakterze odpłatnym.
Cel szczegółowy 1 – przygotowanie i testowanie nowej usługi świadczonej odpłatnie przez Stowarzyszenie
Cel szczegółowy 2 – wzmocnienie potencjału technicznego Stowarzyszenia poprzez zakup sprzętu wykorzystywanego do świadczenia usług odpłatnych.

Termin realizacji Inicjatywy: od 15 listopada 2018r. do 31 marca 2019r.

Inicjatywa lokalna w obszarze ekonomii społecznej pt. „Mobilna Strefa Animacji” współfinansowana jest ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego tj. Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych (MILA) w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Załączniki:

OFERTA WYPOŻYCZENIA bramka

OFERTA WYPOŻYCZENIA stroje

OFERTA WYPOŻYCZENIA zjeżdżalnia