Cyfrowanie portek w Gminie Ochotnica Dolna

Dodano 18 maja 2019 | Wersja PDF |

W Gminie Ochotnica Dolna realizowany jest projekt „Mistrz i uczeń” dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Kultura ludowa i tradycja 2019”.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia z wyszywania i haftowania portek góralskich. Ziemia gorczańska charakteryzuje się olbrzymim bogactwem kulturowym, szczególnie widocznym w pracach i twórczości artystów ludowych zamieszkujących Gminę Ochotnica Dolna. Tutejsi mieszkańcy, oprócz zwykłych, codziennych zajęć potrafią znaleźć czas na tworzenie unikatowych dzieł wykonywanych różnymi technikami, rzeźb oraz wielu innych wyrobów regionalnych.

Jednym z takich twórców jest Tomasz Hubiak, który od lat szyje portki dla górali pienińskich i podhalańskich. Mistrz Tomasz przekazuje swój fach, swoje dziedzictwo młodemu pokoleniu na warsztatach z haftowania i wyszywania portek góralskich. Szkolenie ma za zadanie ocalenie ginącego zawodu, kultywowanie i promowania dziedzictwa kulturowego regionu oraz pobudzenia zainteresowania wśród młodego pokolenia. Uczniowie na szkoleniach wyszyją i wyhaftują portki górali ochotnickich i portki górali podhalańskich.

 

W zajęciach bierze udział młodzież zamieszkująca Gminę Ochotnica Dolna. Warsztaty odbywają się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej.  Potrwają aż do grudnia.

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”